پروژه های شاخص

سیستم‌های ثابت و متحرک تنشی و کششی

سیستم‌های ثابت و متحرک تنشی و کششی (Tension)
سیستم لایه ای معماری، با اساس قراردادن مولفه های پروژه، در راستای جوانب انعطاف پذیری، عملکرد، امنیت و اقتصادی بودن مدلسازی می شوند. با استفاده از برنامه طراحی لایه و فولاد حامل، عکس العمل سیستم بصورت صحیح مشخص می گردد و راهکارهای بهینه در راستای هدف جستجو می شود. اموری که در چارچوب توضیحات فوق انجام می گیرد:
پروژه معماری

مشخص شدن شکل لایه بندی بوسیله پیش بار کششی

محاسبه سیستم ایستایی، بر اساس فشار برف، باد و زلزله

طراحی الگوهای لایه ای بر اساس محاسبات جبرانی

طراحی پروژ ه های تولیدی و فروشگاهی

پروژه پایه‌ای

ویژگی های فنی مربوط به پوشش لایه‌ای
لایه بندی نوعی مصالح سازه‌ای است که بر خلاف بتن آرمه، نه بوسیله فشار بلکه نیروی کشش نامتقارن ایجاد می شود، بر اساس نیروی پیش کششی ( فرم تعادل ) شکل می گیرد و نقش حامل و پوشش را دارد.
نیروی پیش کششی که اجرا خواهد شد بطور ثابت بعد از محاسبات مشخص می شود و با شکل و طراحی سازه در ارتباط است.
ماده پوششی مورد استفاده در سازه های لایه ای، نوعی پارچه ویژه می باشد که از بافته شدن الیافی که عناصر اصلی پوشش لایه‌ای هستند بدست می آید. الیاف، با مواد شیمیایی متنوعی جهت محافظت لایه از عوامل خارجی و نفوذ آب و هوا پوشیده می شوند. (پی وی سی (پلی وینیل کلرید)) می توان پوشش دیگری بر روی این پوشش ها که تاثیر خیلی کمی بر مقاومت اصلی دارند اضافه کرد که دارای ویژگی خود پاک کنندگی بوده و نیز موجب افزایش مقاومت در برابر اشعه فرابنفش و دیگر عوامل خارجی می گردد.