پروژه های شاخص

ما هویت برند شما را میسازیم

شرکت پرگولا برتر سال سابقه درخشان، صاحب طیف گسترده ای از محصولاتی است که از عناصر آلومینیوم، پارچه و شیشه‌های نفیس تهیه شده و راه حل های هوای آزاد را فراهم می کند.
محصولات ایماژ از آلومینیوم و مناسب با تقاضای مشتریان ساخته شده است.
این محصولات دوستدار طبیعت اند، از نظر تکنولوژیکی پایدارند وقابل به اجرا درآمدن در هوای آزاد هستند.
این راهکارها در سطوح حداقلی مانع ورود اصوات خارجی به داخل می شوند، به بهبود اتمسفر داخل کمک می کنند و در نهایت با طراحی زیبای خود تجربه تمام عیاری را در هوای آزاد برای ما خلق می کند.
قابلیت، طراحی و کیفیت استثنائی محصولات ایماژ، افکار و عواطف طراحان، مهندسان و معماران را تحقق  می بخشد

شرکت پرگولا برتر در خدمت شما عزیزان میباشد.