پروژه های شاخص

بهترین چسب های دنیا برای عایق بندی سقف در سال 2021

1. Dicor RP-CRC-1 Rubber Roof Acrylic Coating

2. Liquid Rubber Waterproof Sealant

3. Jetcoat Cool King Elastomeric Acrylic Reflective Roof Coating

4. Dicor 501LSW-1 Epdm Self-Leveling Lap Sealant

5. Liquid Rubber RV roof coating sealant

6. Flex Seal Liquid Rubber in a Can

7. Rubber seal Liquid Rubber

8. Heng’s rubber roof coating

9. Loctite PL S30 Black Roof and Flashing Sealant

10. HENRY HE587372 Roof Coating

10 چسب فوق در سال 2021 به عنوان بهترین چسب های آببندی در سال 2021 شناخته شده اند

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.