پروژه های شاخص

مقایسه شیشه سکوریت با شیشه استاندارد

شیشه سکوریت

شیشه سکوریت می تواند زندگی شما را نجات بدهد.

پیش از آنکه بخواهم در مورد این موضوع با شما بحث کنم، باید بگم دلیل اینکه شیشه سکوریت امن تر و مستحکم تر از شیشه استاندارد است این است که در ساخت آن از فرایند سردکننده کندتری استفاده شده است. این فرایند سردکننده کندتر باعث می شود که به جای اینکه شیشه در هنگام شکستن به قطعات درشت خرد شود به یک روش امن به تکه های ریز خرد شود. در این مقاله تفاوت بین شیشه استاندارد و شیشه سکوریت وفرایند ساخت آنها را توضیح می دهیم.

فرایند ساخت شیشه چیست؟

شیشه از یک سری اجزاء اصلی مثل خاکستر سودا، آهک، شن ساخته می شود. برای ساخت شیشه این عانصر باید ترکیب شوند و در دماهای بالا ذوب شوند. وقتی در نتیجه فرایند ترکیب، شیشه شکل می گیرد سپس سرد می شود ور درمرحله بازپخت شیشه مجددا حرارت می بیند و دوباره سرد می شود.

باید خاطرنشان کنم که مرحله بازپخت فرایندی است که طی آن عناصر اعم از فلز یا شیشه به آرامی سرد می شوند تا فشارهای داخلی شان از بین برود. همین فرایند بازپخت است که تفاوت بین شیشه معمولی(استاندارد) و شیشه سکوریت را شکل می دهد، هر دوی این شیشه ها در شکل ها و سایز و رنگ های متفاوت در بازار وجود دارند.

شیشه معمولی فرایند بازپخت را متحمل می شود به صورتی که باعث می شود شیشه خیلی سریع سرد شود و البته به کارخانه سازنده نیز این فرصت را میدهد تا در زمان کوتاهی شیشه های زیادی تولید کند. شیشه های معمولی به خاطر استفاده مجددشان نیز معروف اند.

شیشه معمولی را می توان برش داد، تغییرشکل داد یا لبه های آن را صیقل داد بدون آنکه شکسته شود. در ضمن چون فرایند بازپخت در مورد شیشه های معمولی با سرعت انجام می شود این شیشه ها بسیار شکننده هستند. این شیشه ها وقتی بشکنند در قطعات بزرگ خطرناک و تیز می شکنند. بنابراین کاربردشان در مورد پنجره های نزدیک به سطح زمین بسیار خطرناک است.

شیشه های سکوریت

شیشه های سکوریت به خاطر امن بودنشان معروف اند. امروزه در اتومبیل ها، ساختمان ها و رستوران ها و گوشی های همراه همگی از شیشه سکوریت استفاده می شود. شیشه سکوریت بموقع شکستن به قطعات خیلی کوچک می شکنند در نتیجه لبه هایش کمتر برنده و خطرناک است. البته به این خاطر است که در طول فرایند باز پخت این شیشه بسیار کند سرد می شود که باعث میشود شیشه مستحکم تر شود و وقتی که بشکند به قطعات بسیار ریزمی شکند و از صدمات احتمالی پیشگیری می شود. فقط مسئله این است که این شیشه مجددا قابل استفاده نیست.

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.